Omslag till tryck Arbetsmiljš.indd
  • Uppdaterad: 21 Mar, 2017

Materialet Arbetsmiljö – så funkar det

Arbetsmiljö så funkar det är ett användbart utbildningsmaterial för elever på så väl yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram.
Materialet bidrar till att ge eleverna en förförståelse för hur arbetsmiljöarbetet bör fungera på en arbetsplats och fokuserar också på elevernas arbetsplats i skolan, såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. Materialet bidrar till att eleverna får ett bredare perspektiv genom internationella utblickar och en historisk tillbakablick.

I den tillhörande lärarhandledningen görs tydliga kopplingar till GY 11.

Materialets innehåll
Materialet beskriver hur arbetsmiljöarbetet fungerar praktiskt på en arbetsplats. Vad det finns för lagar och reglera kring arbetsmiljö och vad man som arbetstagare har för rättigheter när det gäller arbetsmiljö. Materialet förklarar också vem och vilka som har ansvar för att arbetsmiljön ska vara bra på en arbetsplats.

För att skapa en förståelse för dagens arbetsmiljö ges också en bild av hur arbetsmiljön var för hundra år sedan och vad som har hänt under tiden. Och varför. Arbetsmiljöfrågorna sätts också i ett globalt perspektiv.

Beställ dina egna exemplar kostnadsfritt (ingen fraktkostnad tillkommer).

 

skolinfo5  Ladda ner materialet Arbetsmiljö (pdf)

 
Ladda ner lärarhandledning till materialet Arbetsmiljö (pdf)

 

Ladda ned Arbetsmiljö -så funkar det som gratis e-bok på Bokon eller iBooks