Arbetsmiljö andra upplagan1
  • Uppdaterad: 21 Jan, 2016

Materialet Arbetsmiljö – så funkar det

Detta material om arbetsmiljö kan användas på gymnasieskolan, såväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. Det tar upp: hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats, internationella utblickar och en historisk tillbakablick. I den tillhörande lärarhandledningen görs tydliga kopplingar till läroplaner i till exempel samhällskunskap.

Materialet beskriver hur arbetsmiljöarbetet fungerar praktiskt på en arbetsplats. Det går igenom vad det för finns för lagar och reglera kring arbetsmiljö och vad man som arbetsgivare har för rättigheter när det gäller arbetsmiljö. Materialet förklarar också vem och vilka som har ett ansvar för att arbetsmiljön ska vara bra på en arbetsplats.

Men materialet handlar inte bara om arbetsmiljö på arbetsplatser utan fokuserar också på arbetsmiljön i skolans värld.

För att skapa en förståelse för dagens arbetsmiljö ges också en bild av hur arbetsmiljön var för hundra år sedan och vad som har hänt under tiden. Och varför.

Arbetsmiljöfrågorna sätts också i ett globalt perspektiv.

bestall material

skolinfo5  Ladda ner materialet Arbetsmiljö (pdf)

 

arbetsmiljö lärarhandledning Ladda ner lärarhandledning till materialet Arbetsmiljö (pdf)

 

Ladda ned Arbetslivet som gratis e-bok på Bokon eller iBooks