arbetslivet
  • Uppdaterad: 9 Aug, 2017

Förbered inför arbetslivet

Arbetslivet om arbetsmarknaden i Sverige och världen är ett populärt och användningsbart utbildningsmaterial för elever så väl på yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram.
Med avstamp i kunskapsmålen för främst samhällskunskap bidrar materialet till att eleverna får en förförståelse för hur dagens arbetsmarknad fungerar. Perspektiven breddas genom internationella utblickar och en historisk tillbakablick. I den tillhörande lärarhandledningen finns kompletterande övningar och där hittas också tydliga kopplingar till GY 11.

Materialets innehåll
Materialet förklarar ramarna för dagens arbetslivet, så som hur lön sätts, hur kollektivavtal fungerar, de olika anställningsformerna som finns och andra saker som är viktigt att känna till som arbetstagare.
För att skapa en förståelse för dagens arbetsliv blickar materialet tillbaka 150 år och ger en bild av vägen till dagens arbetsmarknad. Nedslag görs bland annat 1938 i Saltsjöbadsavtalet, en del i det som brukar kallas den svenska modellen. Genom en internationell utblick breddas elevernas perspektiv ytterligare.

Beställ dina egna exemplar kostnadsfritt (ingen frakt tillkommer).

Materialet finns också som lättläst version.

bestall material

Ladda ned Arbetslivet som gratis e-bok på Bokon eller iBooks

arbetslivet Ladda ner materialet Arbetslivet A5 format (pdf)

 

arbetslivet Ladda ner materialet Arbetslivet A4 format (pdf)

 

Arbetslivet_lattlast_framsida Ladda ner materialet Arbetslivet lättläst (finns endast som pdf)

 

arbetslivet Ladda ner lärarhandledning till materialet Arbetslivet (pdf)

Fördjupningsmaterial om Arbetslivet
Här finns fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram och jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden.

Uppgifterna i materialet gör det möjligt att arbeta på ett mer fördjupat sätt utifrån de krav som ställs i kursen Samhällskunskap 2. Det handlar till exempel om teorier och metoder som är centrala i samhällsvetenskaperna. Vissa av uppgifterna kan även användas i historia, kurs 2a.

fordjupning Ladda ned fördjupning i Arbetslivet (pdf)