• Uppdaterad: 17 Jun, 2015

Beställ material

Allt vårt material är gratis, klicka här för att beställa.

Vårt material

 • skolinfo2

  Beslutsfattarna – ett spel om arbetsvillkor

  Beslutsfattarna är ett rollspel som vill väcka frågor om vad man behöver veta när man ska gå ut i arbetslivet. Vilka lagar och regler gäller? Vilka grupper finns på en arbetsplats och vad har de för makt/möjligheter/viljor? Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, utan syftet är att väcka lust till att... Läs mer

 • arbetslivet

  Materialet Arbetslivet

  Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, i nära samarbete med ett... Läs mer

 • skolinfo

  Anställa eller anställas – ett spel om jobbsökande

  Anställa eller anställas är ett rollspel som syftar till att på ett lekfullt sätt få igång tankeprocesser om vägen till en anställning. Hur tänker de som intervjuar dig? Hur tänker du som söker jobbet? Spelet gör inga anspråk på att svara på alla frågor, men väcker förhoppningsvis en lust att ta reda på hur det... Läs mer

 • skolinfo3

  Loppet – ett spel om diskriminering

  Loppet är ett spel som vill diskutera olika former av diskriminering och fördomar. Det ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om fördomar och ställa frågor om hur diskriminering egentligen fungerar.  Ladda ner Loppet (pdf)   Här kan du läsa om spelets kopplingar till GY11.

 • Framsida materialet Entreprenörskap

  Entreprenörskap

  NYHET: nu finns materialet som e-bok! I Entreprenörskap – en praktisk handbok får du tips på hur du på ett lättsamt sätt kan ta upp entrepenörskap i skolan genom övningar, spel och texter. Materialet vänder sig till elever på gymnasiet och passar att användas i flera olika ämnen. Det bygger på skolverkets beskrivning av entrepenöriellt... Läs mer

 • Omslag till tryck Arbetsmiljš.indd

  Materialet Arbetsmiljö – så funkar det

  Arbetsmiljö så funkar det är ett användbart utbildningsmaterial för elever på så väl yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram. Materialet bidrar till att ge eleverna en förförståelse för hur arbetsmiljöarbetet bör fungera på en arbetsplats och fokuserar också på elevernas arbetsplats i skolan, såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. Materialet bidrar till att eleverna får ett bredare... Läs mer