• Uppdaterad: 17 Jun, 2015

Beställ material

Allt vårt material är gratis, klicka här för att beställa.

Vårt material

 • alla filmer

  Fyra kortfilmer om arbetsmiljö

  Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se Arena Skolinformations kortfilmer, alla tar upp arbetsmiljö på olika sätt. Mobbning, hot och våld, säkerhet och schyssta villkor är aktuella ämnen på många av våra arbetsplatser runt om i Sverige. Genom att se våra kortfilmer, diskutera och undersöka vidare om vad som gäller på Sveriges arbetsplatser,får eleverna... Läs mer

 • arbetslivet

  Förbered inför arbetslivet

  Arbetslivet om arbetsmarknaden i Sverige och världen är ett populärt och användningsbart utbildningsmaterial för elever så väl på yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram. Med avstamp i kunskapsmålen för främst samhällskunskap bidrar materialet till att eleverna får en förförståelse för hur dagens arbetsmarknad fungerar. Perspektiven breddas genom internationella utblickar och en historisk tillbakablick. I den tillhörande lärarhandledningen finns... Läs mer

 • Skärmavbild 2017-08-09 kl. 15.16.19

  Fördjupning och temaarbete om arbetslivet

  I detta kompletterande material finns fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram och jämställdhet på den svenska arbetsmarknaden. Uppgifterna i materialet gör det möjligt att arbeta på ett mer fördjupat sätt utifrån de krav som ställs i kursen Samhällskunskap 2. Det handlar till exempel... Läs mer

 • spel webb

  Spel för klassrummet

  För att skapa förståelse för villkor och förutsättningar i arbetslivet finns tre spel för din undervisning. Spelen ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om situationer som eleverna kan komma i kontakt med i sitt kommande arbetsliv. Diskriminering,  olika förutsättningar vid anställningsintervju och hur olika grupper på en arbetsplats hanterar både... Läs mer

 • entreprenorskap skugga

  Entreprenörskap i praktiken

  Entreprenörskap är ett populärt begrepp i många sammanhang. Gemensamt för de flesta är att entreprenörskap handlar om att vara kreativ, aktiv och förverkliga något. Entreprenörskap- En praktisk handbok vänder sig till elever på gymnasiet och är tänkt att kunna användas i ämnet entreprenörskap men även i andra ämnen där elever tillsammans arbetar i kreativa processer... Läs mer

 • Arbetsmiljo skugga

  Fokus på arbetsmiljö

  Arbetsmiljö så funkar det är ett användbart utbildningsmaterial för elever på så väl yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram. Materialet bidrar till att ge eleverna förförståelse för hur arbetsmiljöarbetet bör fungera på en arbetsplats och fokuserar också på elevernas arbetsplats i skolan, såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. Eleverna får ett bredare perspektiv genom internationella utblickar och... Läs mer