• Uppdaterad: 17 Jun, 2015

Beställ material

Allt vårt material är gratis, klicka här för att beställa.

Vårt material

 • alla filmer

  Fyra kortfilmer om arbetsmiljö

  Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se Arena Skolinformations kortfilmer, alla tar upp arbetsmiljö på olika sätt. Mobbning, hot och våld, säkerhet och schyssta villkor är aktuella ämnen på många av våra arbetsplatser runt om i Sverige. Genom att se våra kortfilmer, diskutera och undersöka vidare om vad som gäller på Sveriges arbetsplatser,får eleverna... Läs mer

 • arbetslivet

  Materialet Arbetslivet

  Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, vad man ska tänka på som arbetstagare och förklarar saker som den svenska modellen och hur lön sätts. En ökad förståelse för samtiden ges också genom en historisk beskrivning och en internationell utblick. Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, i nära samarbete med ett... Läs mer

 • Fordjupning arbetslivet

  Temaarbete om arbetslivet

  I detta material finns fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad. Uppgifterna i materialet gör det möjligt att arbeta på ett mer fördjupat sätt utifrån de krav som ställs i kursen Samhällskunskap 2. Det handlar till exempel om teorier och metoder som är centrala i samhällsvetenskaperna. Vissa av uppgifterna kan även användas i historia,... Läs mer

 • spel webb

  Spel för klassrummet

  För att skapa förståelse för villkor och förutsättningar i arbetslivet finns tre spel för din undervisning. Spelen ger inga färdiga svar till spelarna, utan syftar till att väcka tankar om situationer som eleverna kan komma i kontakt med i sitt kommande arbetsliv. Diskriminering,  olika förutsättningar vid anställningsintervju och hur olika grupper på en arbetsplats hanterar både... Läs mer

 • Framsida materialet Entreprenörskap

  Entreprenörskap

  I Entreprenörskap – en praktisk handbok får du tips på hur du på ett lättsamt sätt kan ta upp entrepenörskap i skolan genom övningar, spel och texter. Materialet vänder sig till elever på gymnasiet och passar att användas i flera olika ämnen. Det bygger på skolverkets beskrivning av entrepenöriellt lärande i skolan. Här ges eleverna... Läs mer

 • Omslag till tryck Arbetsmiljš.indd

  Materialet Arbetsmiljö – så funkar det

  Arbetsmiljö så funkar det är ett användbart utbildningsmaterial för elever på så väl yrkesförberedande som studieförberedande gymnasieprogram. Materialet bidrar till att ge eleverna en förförståelse för hur arbetsmiljöarbetet bör fungera på en arbetsplats och fokuserar också på elevernas arbetsplats i skolan, såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön. Materialet bidrar till att eleverna får ett bredare... Läs mer