lararbild
  • Uppdaterad: 9 Aug, 2017

Koll på arbetsmarknaden

Vem bestämmer lönen? Vad är arbetsmiljö? Vilka rättigheter har jag som anställd? Och vad skiljer den svenska arbetsmarknaden från den europeiska?

I Arena Skolinformations undervisningsmaterial besvaras dessa frågor och mycket mer. Genom läsmaterial, filmer, övningar, diskussionsuppgifter och rollspel får eleverna en inblick i det arbetsliv som väntar dem. Materialen passar lika bra på studieförberedande- som yrkesförberedande program.

Vår tanke är att utbudet ska kunna användas så väl enskilt som komplement till varandra, på så sätt underlätta för dig som undervisar att kunna anpassa lektion utifrån skiftande förutsättningar.

Det finns lärarhandledningar som stöd till alla våra undervisningsmaterial och filmer. Där hittar du övningar, lektionsförslag och mer fakta. För att underlätta för dig som lärare anges det i lärarhandledningen hur de olika delarna är kopplat till kursplanen enligt GY11.

För den nyfikne eleven hittar du tips på länkar och guider inför sommarjobb och praktik under fliken elev.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev får du några gånger per termin information och nyheter om våra material, tips på nyheter och andra spaningar från arbetslivet som kan komma till nytta i din undervisning.