• Uppdaterad: 17 Jun, 2015

Övningar

till materialet Arbetslivet

Kapitel 1

1. När infördes 8 timmars arbetsdag, sjukpenning, föräldraledigt?

2. Intervjua en äldre släkting om hur hon/han hade det på jobbet.

3. Vilka yrken tycker du är arbetaryrken och vilka yrken är tjänstemannayrken? Ta reda på vilket eller vilka fackförbund som organiserar dessa yrken.

Kapitel 2

Att diskutera

Vad händer med kollektivavtalen om färre och färre personer väljer att vara medlemmar i ett fackförbund?

Vilka är de stora fördelarna, tycker du, med kollektivavtal?

Vilka är nackdelarna?

Ta reda på ett EU-direktiv som har påverkat svensk arbetsrätt de senaste åren och på vilket sätt det har påverkat Sveriges lagstiftning.

Kapitel 3

1. Vad är skillnaden på rättvisemärkt och vanligt kaffe?

2. Välj ett land och undersök vilka fackliga kränkningar som skett där. Vilket samband finns med situationen i landet i övrigt?

3. Ta reda på fakta om en kränkning av fackliga rättigheter. Hur beskrivs den av olika källor (till exempel företaget och organisationen Rena kläder) skiljer sig beskrivningen? På vilket sätt? Varför?

4. Jämför branscher och företag med hjälp av Fair Trade Centers etikbarometer. Välj ett svenskt företag. Vilka länder finns de i och hur beter de sig där?

5. Vilka är de mänskliga rättigheterna? Vilka har med arbetsvillkor att göra? Vilka regler finns och vet man att de efterföljs?

6. I vilka länder i världen har det rapporterats många fall av kränkningar av fackliga rättigheter? Vad tror du att det beror på att det är i just dessa länder?

7. Ta reda på vad de åtta ILO-konventionerna innebär och vilka länder som har ratificerat (antagit) dessa.

Kapitel 4

Kolla på scb.se vilka yrken som är högst och lägst betalda i Sverige. Vad tycker du? Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön?

Kolla på scb.se hur stora skillnaderna är mellan mäns och kvinnors löner. Vad beror det på och hur kan man lösa det?

Kapitel 5

Uppgifter inför praktik

Ta reda på vem som är fackligt aktiv på din praktikplats och ställ frågor till den personen:

• Hur fungerar det fackliga arbetet på denna arbetsplats?

• Hur går det till när lön sätts?

• Vad har ni för arbetsmiljöproblem?

• Hur många är medlemmar i facket?

• Finns det flera fackförbund på arbetsplatsen? I så fall, hur samverkar ni?