• Uppdaterad: 17 Jun, 2015

Läs mer

Kapitel 1

På LO:s webbplats hittar du mer information om fackets historia.

På Riksdagens webbplats hittar du information om arbetstidslagen.

På försäkringskassans webbplats kan du läsa om sjukpenning och föräldraledighet, det kan du även göra på DO:s webbplats (diskrimineringsombudsmannen)

Till övningen om vilka yrken som hör till vissa fackförbund kan du läsa mer hos LO, TCO och SACO.

Kapitel 2

Du kan läsa mer om EU-direktiv på ett av många ställen, bland annat här.


Kapitel 3

Om Union to union

Om ILO

Om barnarbete

Om textilindustrin

Om Rättvisemärkt

Om Fair Trade Center