På LIKA VILLKOR-JÄMSTÄLLDHET GENOM LIVET

Lyft arbetsmiljö i klassrummet genom att låta eleverna se våra nya kortfilmer, alla tar upp arbetsmiljö på olika sätt.

Materialet EntreprenörskapMaterialet Entreprenörskap

NYHET: finns nu som e-bok!

Entreprenörskap – en praktisk handbok får du tips på hur du på ett lättsamt sätt kan ta upp entrepenörskap i skolan genom övningar, spel och texter.

Materialet ArbetslivetMaterialet Arbetslivet

AKTUELLT utbildningsmaterial för gymnasiet!

Materialet ger en bild av hur dagens arbetsmarknad fungerar, i Sverige och världen.

Materialet ArbetsmiljöMaterialet Arbetsmiljö

AKTUELLT utbildningsmaterial för gymnasiet!
Materialet beskriver hur arbetsmiljöarbetet fungerar praktiskt på en arbetsplats.

Filmer om arbetsmiljöFilmer om arbetsmiljö

Mobbning, hot och våld, säkerhet och oschyssta villkor är fyra perspektiv kring arbetsmiljö som lyfts i Arena Skolinformations kortfilmer.

Temaarbete om arbetslivetTemaarbete om arbetslivet

I detta material finns fördjupande uppgifter i samhällsfrågor kopplade till arbetsliv och arbetsmarknad.

Spel om arbetslivetSpel om arbetslivet

Loppet, Anställa eller anställas och Beslutsfattarna är tre spel för klassrummet som skapar förståelse för villkoren i arbetslivet.